bilde

Oppgjørets time

Cabarét Selskapsmat tar kontant betaling/kredittkort for alle privatkunder. Fakturering avtales på forhånd og gjelder per 15 dager for bedriftsarrangementer. Vi tar forbehold om prisendring. Prisenes gyldighet er 3 mnd. etter tilbudets utsendelse. Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende betaling/fakturering. Påføres Cabarét Selskapsmat kostnader for eksempel på grunn av uaktsomme handlinger av arrangement deltagere, ser vi oss nødt til å sende faktura på gjeldende beløp.

Force Majeure

Ved force majeure gjelder vanlig praksis. Hendelser utenfor bedriftens kontroll – streik, lockout, brann etc. gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.


Transporttillegg

Innen midtbyen er prisen på frakt kr. 200,-.

Til Trondheim er prisen på frakt kr. 300,-.

Andre leveranser etter nærmere avtale.


Andre tillegg

Minimum antall for bestilling:

Snitter/brødmat: 20 stk

Koldtbord: 10 porsj.

Varmmat: 10 porsj

Tapas: 10 porsj.


Leie av kokker og servitører

Vi tilbyr utleie av kokker og servitører til alle typer arrangement. Du betaler en avtalt timepris, som dekker alle utgifter som lønn, sosiale kostnader, transport etc.


Utlån av servise

Til deg som bestiller mat fra oss tilbyr vi også utleie av servise og annet utstyr til dine arrangement. Ta kontakt for egen prisliste på utlån av servise.